care

Er komt iedere dag zoveel op ons af dat het zomaar kan zijn dat het je even niet meer lukt. Daarvoor is Care. Binnen de bediening Care zijn we gericht op aandacht voor jouw verhaal en de bijbehorende zorg. Dit alles wordt gedaan in afhankelijkheid van de God die jou op het oog heeft! Care is er voor tijdelijke hulp in moeilijke situaties, pastorale hulp, maar ook gewoon voor een stukje aandacht en praktische hulp. Bij hulpvragen wordt er altijd eerst gekeken naar wat nodig is.

Heb jij hier behoefte aan, of wil jij af en toe een bezoekje ontvangen, omdat jij je bijvoorbeeld wel eens eenzaam voelt, mail dan gerust! Deze bezoekjes gaan altijd in goed overleg. Zo mogen we zorgen voor elkaar binnen Mozaiek. Je kunt ons bereiken via care@mozaiek0521.nl.

Binnen Mozaiek0521 werken we met een protocol, hierin staan richtlijnen voor alle Care vrijwilligers in de gemeente, zodat ze verantwoord en vertrouwelijk omgaan met gegevens die zij, als Care vrijwilliger, ter ore of onder ogen komen. Het heeft tot doel een veilige omgeving te scheppen waarin je, bijvoorbeeld in pastorale gesprekken of voorbede gerust je hart kunt uitstorten, wetend dat niemand daarmee ‘aan de haal gaat’.

Vind je dat er sprake is van misbruik, in welke vorm dan ook, dan hebben wij een meldpunt misbruik.