Cursussen

Discipelschap, toerusting en verbinding

Mozaiek Grow

Mozaiek Grow wil levens veranderen. De doelstelling is drieledig: groeien in liefde voor Jezus en zijn kerk, groeien in de beschikbaarheid en kwaliteit voor bediening en groeien in de relatie met elkaar. Kort samengevat gaat het bij Mozaiek Grow om discipelschap, toerusting en verbinding.

Het Grow-aanbod is verdeeld in categorieën, zoals bijvoorbeeld gebed, kerk, identiteit en levensfase & relaties. Daarnaast biedt Mozaiek Grow toerusting aan voor de vele vrijwilligers binnen Mozaiek.

Luisterend bidden

Wil jij ontdekken wat ‘luisterend bidden’ inhoud en hoe we dit kunnen toepassen in onze relatie met God en in ons dagelijks leven? Want hoe kun je bijvoorbeeld Gods wil ontdekken? En hoe versta je Zijn stem als je bidt?

We ontdekken met elkaar hoe bidden meer een dialoog kan zijn en we God juist de ruimte geven om tot ons te spreken. Er zullen (gast)sprekers zijn die ons komen inspireren, maar we gaan ook praktisch met elkaar aan de slag door te oefenen. Iedereen is welkom! Het maakt niet uit of deel bent van Mozaiek of niet.

Alpha cursus

Op een ontspannen manier ontdekken wat het christelijk geloof inhoud, dat is Alpha. Op de Alpha cursus ontmoet je heel verschillende mensen. Iedereen heeft zo zijn eigen vragen en ideeën.

We organiseren de Alpha cursus waarin de basis van het christelijk geloof wordt uitgelegd. In 10 avondbijeenkomsten en een weekend wordt er onderwijs gegeven over onderwerpen als 'Wie is Jezus?', 'Hoe kan ik bidden?' en 'Geneest God vandaag de dag nog?'.

  

Wil je meer weten over Mozaiek?

De Introductiecursus is een gezellige cursus waarin we elkaar leren kennen en wij je vertellen waar Mozaiek voor staat. Je leert de visie, achtergrond en organisatie kennen, maar je komt ook direct in verbinding met andere (toekomstige) nieuwe delen van Mozaiek!

Na afloop van deze twee avonden weet de deelnemer waar Mozaiek voor staat en heeft hij/zij andere (toekomstige) delen leren kennen. Aanmelding om deel te worden kan tijdens deze avonden of daarna.