Opdragen Mozaiek0521

God houdt van kinderen en wij houden van kinderen. Binnen Mozaiek0521 dragen we kinderen op binnen onze gemeente. Waarom doen we dat? We doen dit omdat we deze nieuwe deeltjes voor willen stellen en welkom willen heten in onze gemeente. We verlangen ernaar dat elk kind zich geliefd voelt, Jezus leert kennen en Gods liefde uitdeelt. Daarnaast willen we een zegen bidden over het leven van het kind en de opvoeding.

Het opdragen in de dienst zal gedaan worden door de kidscoördinator en het misinstryteam van de dienst. Als eerste zal de kidscoördinator uitleg geven over waarom we kinderen opdragen bij Mozaiek. Vervolgens zullen de kinderen voorgesteld worden aan de gemeente. Daarna zal er een zegen over het leven van jullie kind en de ouders/opvoeders worden gebeden, terwijl de gemeente een zegenlied zingt. Hiervoor worden de mensen die voor jullie bidden het podium opgevraagd. Het is mogelijk om bij dit persoonlijke moment van gebed zelf iemand mee te nemen die voor jullie als gezin bidt. Dit kan je dan aangeven op het formulier. Als je dit niet aangeeft, dan zullen mensen van het ministry team voor jullie bidden. Heb je nog vragen? Mail dan contact@mozaiek0521.nl.